7 CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

208691_10151372917276172_900988608_n

Thượng Tọa Thích Giác Khang
1+ Đi tu Phật thất,tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A-Di-Đà mục đích để làm gì ?
Tu Phật thất, tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A-Di-Đà mục đích để cầu vãng sanh về xứ Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà
2+ Xứ Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà ở đâu ?
Xứ Cực lạc của Đức Phật A-Di-Đà ở hướng Tây, hướng mặt trời lặn, cách đây mười muôn ức cõi. Theo “sự”, xác định hướng Tây là nhằm giúp hành giả có một niềm tin để tu thiền và tịnh được nhất niệm. Vì có được nhất niệm và phát nguyện thì mới cảm ứng đạo giao với Phật A-Di-Đà và sẽ được vãng sanh.
3+ Lấy gì để vãng sanh về xứ Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà ?
Lấy thần thức để vãng sanh về xứ Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà. Thần thức còn gọi là linh hồn
Khi chúng ta còn sống thì thần thức thể hiện qua 6 căn : mắt,tai,mũi,lưỡi,thân,óc. Khi chết thì xác than trở vê tứ đại, chỉ còn lại thần thức nó bang bạc khắp mọi nơi trong không gian, Thần thức tỏa ra xa hay gần tùy theo định lực mạnh hay yếu.
4+ Muốn vãng sanh về xứ Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà có mấy điều kiện ?
Muốn vãng sanh về xứ Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà cần có 3 điều kiện : Tín – Hạnh – Nguyện.
*Tín: là long tin,tin phải sâu. Tin có 6 :
1/ Tin Tự: tin chính mình niệm Phật đạt nhất niệm thì chắc chắn được vãng sanh vê xứ Cưc Lạc của Đức Phật A-Di-Đà.
2/ Tin Tha : tin chắc chắn rằng Đức Phật A-Di-Đà sẽ tiếp dẫn những chúng sanh nào niệm Phật được nhất niệm và phát nguyện về xứ Cực Lạc.
3 + 4/ Tin Nhân và Tin Quả : hiện nay ta đã gieo nhân niệm Phật đạt nhất niệm thì sẽ được hưởng cái quả vãng sanh về xứ Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà.
5/ Tin Sự : tin có thế giới Cực Lạc thật sự ở phương Tây, cách đây mười muôn ức cõi, có Đức Phật A-Di-Đà và chư Thánh chúng, Đức Phật A-Di-Đà và chư Thánh chúng là Chánh báo, còn thế giới Cực Lạc là Y báo.
6/ Tin Lý : tức là Chánh báo và Y báo cũng phát hiện từ Chân tâm Phật tánh mà ra.
*Hạnh: là hành chuyên. Hành có 4 điều kiện : rành rõ, tương ưng, chí thành, nhiếp tâm
1/ Rảnh Rõ : rành là tứng chữ, từng câu rành rẽ không lộ lạo ; rõ là mình tự nhận lấy tiếng niệm Phật rõ rang không trại, không mờ.
2/ Tương Ưng : là tiếng hiệp với tâm, tâm duyên theo tiếng, tâm và tiếng hiệp khắn khít nhau.
3/ Chí Thành : một long tha thiết luôn tưởng nhớ đến Phật, như con thơ mắc nạn mà kêu cầu từ mẫu cứu vớt.
4/ Nhiếp Tâm : là để tâm vào tiếng niệm Phật, không để tạp niệm xen vào, nếu xao lãng thời liền thâu lại, chăm chú nhận rõ tiếng niệm Phật của mình.
*Nguyện : là phải mong mõi về Cực Lạc, chí thành tha thiết như viễn khách nhớ cố hương, lúc nào cũng nhớ Phật, tướng Phật như con thơ nhớ từ mẫu.
5+ Tính – Hạnh – Nguyện cái nào có trước, cái nào có sau ?
*Nói về sự: Tín – Hạnh – Nguyện là cái vòng lần quần, nó cũng giống như cái kiền ba chân không thể thiếu một. Nhưng tùy theo nhân duyên, hoàn cảnh và trình độ của mỗi người đến với Pháp Môn Tịnh Độ : tín trước hoặc hạnh trước hay nguyện trước.
Thường thì người sơ cơ đến với Pháp Môn Tịnh Độ bằng tín trước, Tức tin rằng thế giới Cưc Lạc thật sự ở phương Tây, cách đây mười muôn ức cõi, có Đức Phật A-Di-Đà và chư Thánh chúng, Rồi sau đó mới nhàm chán cõi Ta Bà mong mõi về Cực Lạc. Mà muốn về Cực Lạc phải hành câu niệm Phật cho được nhất niệm.
*Nói Về Lý : thì Tín – Hạnh – Nguyện có cùng một lúc, không thể nói cái có trước, cái có sau. Vì trong tín có hạnh và nguyện, trong hạnh có tín và nguyện, trong nguyện có tín và hạnh. Tức là ba phương diện của một thực thề.
6+ Tín – Hạnh – Nguyện cái nào quan trọng ?
Nguyện quyết định cho sự vãng sanh.
*Tín : nói về phẩm, có bốn :
1/ Tin Sự : của người, trời. Vãnh sanh về cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ thuộc Hạ Phẩm.
2/ Tin Lý : của 4 bận Thánh. Vãng sanh về cõi Phương Tiện Hữu Dư Tịnh Độ thuộc Trung Phẩm.
3/ Tin Sự – Lý Vô Ngại Pháp Giới : của chư Bồ Tát. Vãng sanh về cõi Thật báo trang nghiêm Tịnh Độ thuộc Thượng Phẩm.
4/ Tin Sự – Sự Vô Ngại Pháp Giới : của Như Lai. Vãng sanh về cõi Thường Tịnh Quang Tịnh Độ thuộc Thượng Phẩm.
*Hạnh : nói về sanh, có ba: nếu hành được: 8/24 là Hạ Sanh, 16/24 là Trung Sanh – 24/24 là Thượng Phẩm.
– Người- Trời: niệm Phật được nhất niệm: 8/24 là Hạ Phẩm – Hạ Sanh.
16/24 là Hạ Phẩm – Trung Sanh
24/24 là Hạ Phẩm – Thượng Sanh
– Bốn bậc Thánh: vừ niệm Phật vừa nhận lại Phật tánh. Vô niệm.
8/24 là Trung Phẩm – Hạ Sanh
16/24 là Thượng Phẩm – Trung Sanh
24/24 là Thượng Phẩm –Thượng Sanh
*Nguyện: có nguyện thì mới được vãng sanh và phải nguyện chí thành tha thiết.
Tóm lại : Tín- Hạnh- Nguyện nếu nói về sự thì nguyện quan trọng hơn hết. Vì nó quyết định cho sự vãng sanh. Còn nói về lý thì Tín- Hạnh- Nguyện đều quan trọng như nhau.
7+ Tu Tịnh Độ có chắc chắn vãng sanh không ?
– Đối với những vị tu đắc Tứ Thiền, Tứ Không và ba quả Thánh đầu thì câu hỏi này là thừa. Vì định lực của những vị này rất mạnh, nếu muốn vãng sanh sẽ được vãng sanh. Những vị tu đắc Tứ Thiền, Tứ Không định lực của họ rất mạnh, sau khi chết lập tức sanh về cõi trời ngay. Và trường hợp của những người tạo tội ngũ nghịch, vì quá ác mất hết cái biết nên khi chết dị đọa địa ngục ngay, nên không mang than trung ấm.
– Đối với 4 đường ác đạo, cõi người, cõi trời dục giới thì câu hỏi này không trả lời được, vì hiện tượng giới rất là phức tạp, thuộc về nhân quả ba đời mà chỉ có Như Lai mới hiểu rõ thôi. Cho nên câu hỏi này phải nên sửa lại là “ Chúng ta tu Tịnh Độ có đầy đủ tín- hạnh- nguyện chưa ? Và nhất là nguyện lực có chí thành khẩn thiết không ?”.
Nếu mà chấp nhận câu hỏi này thì trả lời rằng: chúng ta tu Tịnh Độ có tín- hạnh- nguyện và nguyện lực có chí thành tha thiết thì chắc chắn sẽ được vãng sanh 100%. Nhưng nếu lỡ lâm chung do cận tử nghiệp nào đó làm trở ngại cho sự vãng sanh phải đọa vào ác đạo, đó là trường hợp ngoài ý muốn. Và do thường ngày chúng ra có huân tập sẵn những chủng tử niệm Phật vào trong alaya thức, thì khi đó chúng ra nhớ lại, lien niệm Phật với một long chí thành tha thiết nhớ tưởng Phật, nguyện cề Cực Lạc. Do nhờ định lực niệm Phật của mình cảm ứng với lực của Đức Phật A-Di-Đà thì lập tức cảnh “ác đao” sẽ được chuyển hóa thành “ Cực Lạc “ và chúng ta sẽ được vãng sanh. Vì “ tất cả cảnh giới đều do tâm tạo” chỉ cần chuyển đổi cái tâm thì cảnh giới sẽ được chuyển đổi.
Thượng Tọa Thích Giác Khang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: