NGHI THỨC HỒI HƯỚNG SAU KHI NIỆM PHẬT

 

Đệ tử chúng con, hiện là sanh tử phàm phu. Tội chướng sâu dày, luân hồi lục đạo. Khổ không kể xiết. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu Di Đà, bổn nguyện công đức. Một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi nhận con, xót thương tiếp độ. Đệ tử chúng con không biết thân Phật, tướng tốt soi sáng. Nguyện Phật thị hiện, khiến con được thấy, cùng Ngài Quan Âm, Thế Chí, Chư Bồ Tát chúng. Trong thế giới của con thanh tịnh trang nghiêm, cùng các diệu tướng quang minh, khiến con liễu chứng, được thấy A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát.

(Sau khi niệm xong thánh hiệu, quỳ niệm bài văn kế. Cần phải quán tưởng ơn đức vô lượng của Phật A Di Đà. Tự thấy đau xót nghiệp chướng sâu dầy, không thể thấy Phật mà sanh lòng hổ thẹn đau lòng tự trách, nguyện thấy Đức Di Đà. Mỗi một tiếng khánh, đọc một chữ, theo lời niệm vừa quán tưởng vừa phát nguyện).

NGUYỆN TIẾP DẪN.

Nguyện con lâm chung không chướng ngại,
A Di Đà Phật rước từ xa,
Quan Âm Cam lồ rưới nơi đảnh,
Thế Chí kim đài trao đỡ gót,
Trong khoảng sát na lìa ngũ trược,
Khoãnh tay co duỗi đến Liên Trì,
Khi hoa sen nở thấy Từ tôn,
Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ,
Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn,
Không rời an dưỡng lại Ta-Bà,
Khéo dùng phương tiện lợi chúng sanh,
Hay lấy trần lao làm Phật sự,
Con nguyện như thế Phật chứng tri,
Kết cuộc về sau được thành tựu.


NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ.

Nhất tâm đảnh lễ, hoằng dương Tịnh Lạc độ Thích Ca Phật Như Lai, Thiên Bá Ức hóa thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất Tâm đảnh lễ, thường tịch quang Tịnh Độ, A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu Pháp thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, thực báo trang nghiêm độ, A Di Đà Như Lai, vi trần tướng hải thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, phương tiện thánh cư độ, A Di Đà Như Lai, giải thoát tướng nghiêm thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương an lạc độ, A Di Đà Như Lai, Đại thừa căn giới thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, giáo hành lý tam kinh, cập y chánh tuyên dương, biến pháp giới Tôn Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Vạn Ức Tử Kim Thân, Biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đảnh lễ Tây phương An Lạc độ, Đại thế Chí Bồ Tát, vô biên quang xí thân, biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mãn phân nhị nghiêm thân, biến pháp giới thánh chúng.

TAM QUY Y.

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

Hòa Nam Thánh Chúng.

nguồn:thegioivohinh.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: